Wist u datjes

 • Het vignet in 1970 ontworpen is door J. Koning. Bij de vormgeving is gedacht aan koren en bloemen. De sterk naar boven wijzende vormen verbeelden korenaren en bloemen en symboliseren optimisme en vrolijkheid.
 • De omslag van ons boekje is speciaal ontworpen, zodat het voor ieder lid herkenbaar is.
 • De korenaar in 2012 in een gekleurd rondje is gezet. Je kunt het zien als een soort asterisk (verwijzing), een aandachtstrekker maar ook een keurmerk.
 • Het logo beschikbaar is in verschillende kleurencombinaties van telkens drie van de vier huisstijlen.
 • U bij eventuele vervoersproblemen contact kunt opnemen met één van de bestuursleden en e.e.a. geregeld wordt.
 • Opgave vóór deelname aan een activiteit tevens een betalingsverplichting inhoudt. ( u kunt wel iemand anders vragen voor u te gaan)
 • Als u geen verspreiding van gemaakte foto's wenst, dit aan kunt geven bij het bestuur.
 • Wij niet alles kunnen weten, dus: als u weet dat iemand ziek is, geef dit dan even door aan één van de bestuursleden of de dames van wel en wee. Dan kan er aandacht aan geschonken worden.
 • Deelname aan één van onze activiteiten geheel voor eigen risico is.
 • Wij ten alle tijde aan dieetwensen proberen te voldoen. Laat het ons weten!
 • Ideeën voor afdelingshoofden en workshops welkom zijn.
 • U welkom bent bij één of meerdere interessegroepen.
 • Onze afdeling een eigen Facebook pagina heeft.
 • U met de ledental niet alleen kunt aantonen, dat u lid bent maar ook gebruik kunt maken van de vele aantrekkelijke aanbiedingen, zoals korting op reizen, tijdschriftabonnementen, acties van musea enz.
 • Nieuwe leden altijd welkom zijn.
 • Er extra nieuwsbrieven en informatieboekjes aangevraagd kunnen worden voor eventuele pitentiële nieuwe leden.

U alle verdere informatie over de Vrouwen van Nu kunt vinden op de website www.vrouwenvannu.nl

de inlogcode: Landelijk

gebruikersnaam: lidlandelijk

wachtwoord: lan9013

inlogcode Afdelingen

gebruikersnaam: lidgeestereng 

wachtwoord: gee6128