Informatie

Contributie 2023-2024:
Het landelijk bestuur heeft voorgesteld de contributie voor het seizoen 2023-2024 op € 56,50 te stellen. Wij houden ons hieraan.
Onze afdeling ontvangt hiervan 52%.
 

Centrale inning:
Bij het ledenmagazine Vrouwen van Nu van december 2022 ontvangt men een rekening voor de contributie van 2023 en het ledenpasje.
Bij degene die toestemming gegeven hebben vindt de inning eind januari 2024 per automatische incasso plaats. Van degene die hier geen toestemming voor hebben gegeven wordt betaling per omgaande verwacht.

Beëindiging lidmaatschap:
Wanneer U Uw lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen dient dit schriftelijk of per mail (met leesbevestiging) te gebeuren aan de secretaris
vóór 15 oktober 2023. Dit i.v.m. de verplichte afdracht aan de landelijke en provinciale kas. Het lidmaatschap eindigt dan per eerstvolgende 1 januari 2024.
Tevens een verzoek om adres/mail wijzigingen e.d. ook door te geven.