14-02-2023

Jaarvergadering 14 februari 2023 bij café Florijn in Gelselaar.
Met na de vergadering een diavoorstelling verzorgd door Harrie Alberts uit Diepenheim.
Na de koffie en thee met een koekje in hartvorm speciaal voor Valentijnsdag kunnen we beginnen aan de jaarvergadering.
Voorzitter Dirry de Haan opent de vergadering.
Ze vraagt de leden, om als ze een idee hebben voor een avond of workshop, dit te melden bij een bestuurslid. Er worden geen namen meer voorgelezen van de bedankjes, privacywet.
Ali Markerink leest een uitgebreid verslag van alle avonden, uitjes en workshops van afgelopen jaar voor. We hebben op 1 januari 2023 101 leden en 1 gastlid.
Dan is de beurt aan Rita Leppink voor het financieel verslag, we zijn flink gekrompen met het saldo op de spaarrekening. Dit was ook de bedoeling van het bestuur, het geld is besteed aan de leden, gratis koffie en hapjes op de verschillende avonden. Dit gebaar wordt met applaus gewaardeerd.
Anneke Vruwink verleent namens de kascontrolecommissie het bestuur decharge, zij verlaat de commissie en Jolanda Walvoort neemt plaats in de kascontrolecommissie.
Jo Wissink doet verslag van Wel en Wee, veel kaarten verstuurd en bloemetjes gebracht, de dames zijn er maar druk mee.
Dirry de Haan doet verslag van alle bestuursactiviteiten en ze heeft nog wat mededelingen.
Er is geen bestuurswisseling, de zittende leden blijven en de functieverdeling volgt nog.
Ze vraagt de leden die de nieuwsbrieven bezorgen of ze dat nog steeds willen blijven doen en voor Gelselaar vraagt ze nog een nieuwe bezorgster.

Harrie Alberts uit Diepenheim vertelt en laat zien door middel van foto’s over het ontstaan van de hogere zandgronden en het landschap.
Dhr. Alberts was werkzaam bij Staatsbosbeheer en daarna bij het Ministerie van Landbouw voor de bosbouw. Hij heeft zich verdiept in het ontstaan van de verschillende landschappen in Nederland.
De laatste ijstijd is volgens hem 10000 jaar geleden. Toen kwamen door gletsjers vanuit Noorwegen, grote steenmassa’s richting Nederland. Daardoor kregen we ook hier “bergen” . In deze omgeving onder andere de Markelose berg. Door een stuwdam vormden zich in dat gebied meerdere bergen van verschillende gesteente. In de omgeving van Rijssen had je dan ook meerdere steenfabrieken die elk hun eigen steensoort gebruikten, zo had je de bekende gele en blauwe Rijssense steentjes.
Later werden in de Borkeld ook vuurstenen gevonden die geheel bewerkt waren door de mens, dit was de steentijd. Daar werden later ook grafheuvels gevonden. Bij veel botresten lagen de voeten aan het hoofdeind omdat ze bang waren dat de mensen terug kwamen. Dit was een wat rumoerige tijd.
De bronstijd was heel wat rustiger, ook toen werden mensen al gecremeerd na een overlijden en de as werd bewaard in versierde potten.
Tussendoor vertelde hij nog van de dieren die in die tijd leefden in ons land , zoals de wisent en het reuzehert die graasden in het bosgebied. Vroeger waren alle dieren die we nu als vee gebruiken, zoals schapen, geiten en koeien, wilde dieren, de mens heeft ze tam gemaakt en profiteert er nu van.
Ook het landschap werd door de mens gemaakt naar wat het nu is, bos en heidevelden werden ontgonnen. Oost Nederland was vroeger hoog en nat gebied, tegenwoordig is het een droog gebied.
Tot slot nog een rondje Deepse kastelen die eigenlijk geen kastelen zijn  maar Havezates, en nog foto’s van prachtige bloemen, planten en bomen. De natuur is mooi als je het maar wil zien. 
Een boeiende verteller.