Stamppotbuffet

Kerstviering 2022

Na 2 jaar verplichte lockdown wegens corona mochten we dan eindelijk weer met elkaar aan tafel voor een gezellige kerstmaaltijd. Door de moeilijke en verdrietige toestanden in de wereld, oorlog, vluchtelingen, armoede enz. was gekozen voor een stamppotbuffet. Eenvoudig maar wel erg lekker. Er werd dan ook goed van gegeten.

Ook hebben we natuurlijk kerstliederen gezongen en werden er verhalen voorgedragen.

Jelly Duursma had een prachtig verhaal waar menigeen lering uit kan trekken. Het had in grote lijnen te maken met de ondankbaarheid en onheuse bejegeningen naar, en kritiek op vrijwilligers en dienstverleners. In het verhaal kwam alles weer goed, wat zou het fijn zijn als dat in het gewone leven ook zo zou zijn. Misschien helpt het als we wat meer begrip voor elkaar kunnen opbrengen en niet zo snel (ver)oordelen. Na het samenzijn ging iedereen weer naar huis met de wens dat 2023 een goed en vredig jaar mag worden.