Kan ik nog een keer naar ......

Maandagavond, 9 september 2019,
Het nieuwe seizoen van de Vrouwen van Nu is begonnen en wij laten ons graag verrassen door de keuze van het bestuur van de altijd weer interessante gastsprekers met hun boeiende en ook vaak leerzame onderwerpen. Deze avond is gereserveerd voor de
WENSAMBULANCE,  Stichting Ambiance Noord-Nederland.
De bezetting bestaat uit medisch geschoolde vrijwilligers die de laatste wensen van terminale patiënten vervullen.
Voor deze gelegenheid hadden de twee vrijwilligers zelfs de ambulance meegebracht zodat we konden zien hoe de zieken zo comfortabel mogelijk vervoerd kunnen worden. Om alles kosteloos en vrijwillig te kunnen doen is de stichting afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen en giften.
info@wensambulancenn.nl   |  www.wensambulancenn.nl
het was een welbestede avond.

Extra informatie