missie

Vrouwenkracht voor een betere wereld; met de kracht van vrouwen de leefomgeving versterken. 

Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwen we mee aan de wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en er naar gehandeld wordt, We verbinden vrouwen door persoonlijke ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten.

Met de energie, de talenten en het sociale hart van vrouwen van nu bouwen we mee aan een wereld waarin ieders talenten worden benut en verder ontwikkeld, iedereen zich gezien en gewaardeerd weet en de toekomst voor nieuwe generaties geborgd is. Wij hebben de overtuiging dat een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van zo'n wereld is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen aan de samenleving.