Vrouwen van Nu Garderen

De afdeling Garderen is opgericht op 26 februari 1949 en heeft 34 leden. In de maanden september t/m mei organiseren wij op de 2e maandagavond van de maand om 19.30 uur, een afdelingsavond met een bepaald thema. Deze avonden worden gehouden in de "Salon"van de Dr. Kruimelstaete, Oud Milligenseweg 34, Garderen. Onze afdeling heeft ook een aantal vaste groepen waaraan de leden kunnen deelnemen. Dit zijn: fietsclub, wandelclub en leeskring. Leden van onze afdeling kunnen ook deelnemen aan de activiteiten die landelijk of provinciaal worden georganiseerd.

Wilt u vrijblijvend een keer een afdelingsavond bijwonen, zodat u zelf is kunt kijken of u lid wilt worden van Vrouwen van Nu, afdeling Garderen, dan bent u van harte welkom.

Voor meer vragen en informatie kunt u mailen naar:

r.middendorp@113upcmail.nl