Magazine mei 2020

Het magazine van Vrouwen van Nu verschijnt 4 x per jaar en is gratis voor leden van de vereniging.

In dit nummer onder andere:

. Benutten talenten van vrouwen

. Generatie-leren

. Duurzaamheid, diversiteit en inclusieviteit

. Verschilmaker 2020

. Terugblik Vrouwenweekevent 2020

.  Humor zonder opgeheven vingertje

.  Nieuws uit de provincies