Het lidmaatschap

geeft recht op:
-  deelname aan bijeenkomsten, activiteiten en
   workshops van de plaatselijke afdeling
-  4 x per jaar het landelijke ledenblad Vrouwen van
   Nu, met o.a. nieuws van de Friese Vrouwen van Nu
-  deelname aan provinciale cursussen en
   bijeenkomsten
-  deelname aan landelijke activiteiten

De contributie voor het jaar 2023 bedraagt € 56,50

ACTIVITEITEN

Het programma van de activiteiten vertoont een breed scala van lezingen, excursies, workshops, cursussen en functiegerichte trainingen. Daarnaast zijn er vooral plaatselijk tal van interessegroepen actief: bridgeclub, schilderclub, tuingroep, quiltgroep, kunst en cultuurgroep, literatuurgroepen zijn hier voorbeelden van.

Het landelijk bestuur van de Vrouwen van Nu nodigt de afdelingen uit zich te verdiepen in onderwerpen over de eigen leefomgeving.

Voor informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat (vrouwenvannu.franekeradeel@gmail.com) of kijk op de website: www.vrouwenvannu.nl