Hoe zit de vereniging in elkaar.

Alle Leden zijn lid van de landelijke, in Den Haag gevestigde vereniging Vrouwen Van Nu. De leden zijn aangesloten bij een plaatselijke afdeling. Deze afdelingen zijn een onderdeel van een provincie.

Iedere afdeling kiest een stemgerechtigde afgevaardigde voor de provinciale vergadering en iedere provincie kiest een afgevaardigde in de ledenraad.
De ledenraad vertegenwoordigt de leden van een vereniging. Het landelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken van de vereniging. Ze legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenraad en via een verslag in het ledenblad. De beroepskrachten op het kantoor in Den Haag adviseren en ondersteunen alle verenigingsonderdelen. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (meer)jarenbeleid.

De meerwaarde van deze gelaagdheid is dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdeeld kunnen worden en er een landelijke infrastructuur is, die uit een groot reservoir van menskracht, ervaring en kennis kan putten.