Welkom bij Vrouwen van Nu Feanwâlden

Binnen onze afdeling ligt het accent op elkaar ontmoeten, inspireren en plezier hebben!

Wij bieden een gevarieerd programma met interessante, informatieve of maatschappelijke onderwerpen. 

Leden van onze afdeling kunnen ook deelnemen aan provinciale en landelijke activiteiten. Tevens ontvang je zes maal per jaar het ledenblad.

Maak eens kennis door vrijblijvend een ledenavond bij te wonen.

Wil je meer informatie over onze afdeling, neem dan contact op met het secretariaat:

Jeannet Hoitinga, 1ste secretaris, tel.0612029193

e-mail:  vrouwenvannufeanwalden@outlook.com