informatie

Lidmaatschap 2016.
De contributie bedraagt € 49,50 per jaar.
De helft van dit bedrag is voor de afdeling en een helft wordt afgedragen  aan het provinciaal en landelijk bestuur.
Als u machtiging tot automatisch incasso heeft gegeven, dan wordt dit bedrag in januari van uw rekening afgeschreven.

Het lidmaatschap van Vrouwen van Nu kan alleen schriftelijk of per e-mail vóór 1 november worden opgezegd