avond treffen.

Onze afd. avonden worden gehouden in het buurthuis Espelervaart  Atlantischestraat 18.

 om 19,45 uur

7 sept. , 12 okt., 2 nov., 2022                                            7 dec. is op middag.   2022

4 jan., 1 febr., 1 mrt., 5 apr. 2023

Voor onderwerpen zie agenda.

voor gegene die moeite hebben om daar s`avonds te komen wordt vervoer geregeld. u moet dat wel even aangeven.

 in mei  2022  hebben we nog een reisje.

Ella Sloots-Vorenkamp is het aanspreekpunt voor de leden en ledenadministratie.tel. 06 20430020

Corry van der Hulst is het eerste aanspreekpunt voor de Financien.

Martha de Vos-Hunneman  webmaster.

Henny Stienstra-Wester Notulist

Hennie Westerveen vervangend lid.

Ria Vodde zorgt dat de zieken worden bezocht.