Reisclub

Binnen onze afdeling is er een reiscommissie.

Wij zoeken nieuwe dames voor in de reiscommissie.

Zij organiseren in het voorjaar en in het najaar een dagreisje. Zie agenda op de site en bij de nieuwsbrieven.

Het laatste najaarsreisje was naar Duitsland, daar bezochten we een breifabriek waar ook kleding te koop was. 

Het eerst volgende reisje is 20 mei naar de Floriade in Almere.