Jubilarissen

Op 14 februari hadden wij onze jaarvergadering.
Na het officiele gedeelte kreeg ons lid Anja Scholte het woord. Zij vertelde over haar werk bij de BHV. Met name vertelde ze over de reddingsdeken die heel belangrijk is bij een ongeluk.

In 2023 waren de volgende jubilea:
* Betty Mennega 25 jaar lid
* Coby Kamping 60 jaar lid

Grietje Mennega trad uit de bezoekcommissie. Haar plaats wordt ingenomen door Mieke Klijn.

Fenny Oldenhuizing wordt d.m.v. een bloemetje bedankt dat op iedere bijeenkomst de koffie klaar staat.

.