Bestuur

ONS BESTUUR:

Op de jaarvergadering in 2023 zijn Johanna en Jantje uit het bestuur gegaan. Gelukkig hebben we twee nieuwe leden t.w. Alie en Roelina bereid gevonden zitting in het bestuur te nemen. 

 

Het bestuur ziet er als volgt uit:

Voorzitter: Roelie Meyering: roelie@pattyjoris.nl

Secretaris: Marchien Zandvoort: zandvoortmarchien@gmail.com 

Penningmeester: Marchien Hofsteenge: hofsteenge.marchien@gmail.com 

Notulist: Alie Vrieling:
abjv@hotmail.com

2e secretaris: Roelina Ananias
roelinaananias@gmail.com