Jaarvergadering 2017 met huldiging jubilarissen

Jaarvergadering 2017
Onlangs werd door onze afdeling de jaarvergadering gehouden. Na opening door voorzitter Mien Wensink met een aantal huishoudelijke mededelingen en het jaarverslag, volgden de verslagen van penningmeester en kascommissie.  Lies Honders en Stieneke Kaatman controleerden de financiën en gaven hun goedkeuring. Als nieuw lid van de kascommissie werd Nel Wunderink benoemd. Annie Hoetink gaf een toelichting op de bezoeken die door de commissie Lief en Leed  zijn afgelegd.
Ria de Ruiter werd met algemene stemmen gekozen als bestuurslid en Jopie Bunschoten werd voorlopig voor een periode van een jaar als algemeen bestuurslid herkozen. 
Als laatste agendapunt van de jaarvergadering volgde de huldiging van jubilarissen.
Dit keer werden 6 vrouwen in de bloemetjes gezet. De voorzitter memoreerde van iedere jubilaris de betrokkenheid op verschillende manieren voor de vereniging. De 50-jarige jubilarissen kregen een speld en een oorkonde.  Voor alle jubilarissen was er een fraai boeket en een attentie. 
De jubilarissen gingen uiteraard op de foto als een mooie herinnering aan deze avond. Het zijn van links naar rechts: Tonny Dengerink (50 jaar lid), Betsie Tabor (40 jaar lid), Jannie Garagoski (25 jaar lid), Trinie Peters (55 jaar lid), Annie Westerink (50 jaar lid). Niet aanwezig wel jubilerend (40 jaar lid) was Marie Verbeek. Zij werd thuis gehuldigd door het nieuwe bestuurslid Ria de Ruiter.

Na de pauze volgde een gezellige bingo met een grote verscheidenheid aan leuke prijzen.