45-jarig jubileum

Bloemen voor Tine Koenders.

Onlangs werd tijdens de jaarvergadering van de afdeling Eerbeek-Hall van Vrouwen van Nu Tine Koenders in het zonnetje gezet voor haar trouwe lidmaatschap. Ze werd in 1972 lid van Vrouwen van Nu. Voorzitter Mien Wensink schetste de vele activiteiten waar  Tine Koenders in de afgelopen 45 jaar aan heeft deelgenomen. Naast de maandelijkse bondsavonden waren dat excursies, meerdaagse reizen, culturele activiteiten, fietstochten, en niet alledaagse cursussen als het bewerken van leer. Met een mooi boeket en een leuke attentie werd Koenders gefeliciteerd met haar jubileum.
Daarnaast werd deze avond stilgestaan bij de leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden  onveranderd goedgekeurd. Sieny Tieltjes is benoemd tot nieuw lid van de kascommissie. Pé Hillebrink bracht verslag uit van de commissie Lief en Leed. Aansluitend aan de jaarvergadering presenteerde Jantine van Hoogstraten het programma ‘Kom in beweging’.