Welkom op onze afdelingssite van Dwingeloo

ALGEMENE INFORMATIE OVER VROUWEN VAN NU.

Doelstelling:
De NBvP "Vrouwen van Nu" is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, in plattelands- en stedelijke gebieden, die elkaar willen ontmoeten, die hun creativiteit willen ontplooien, die aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

De vereniging wil dit bereiken door:
bijeenkomsten, trainingen, cursussen, lezingen, studiedagen en conferenties te (laten) organiseren om belangstelling te wekken en meningsvorming te doen bevorderen.


Informatie te verzamelen en uit te wisselen en het (laten) doen van onderzoek;
zich waar nodig te richten tot overheid en andere instanties;
bijdrage te leveren aan maatschappelijke projecten;
samenwerking aan te gaan met andere (vrouwen) organisaties;
voorlichting te geven in woord, beeld en geschrift;
andere middelen die voor haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

Onze vereniging is een gezellige club van vrouwen die afhankelijk van hun interesses deel kunnen nemen aan allerlei verschillende leuke activiteiten. Onze vereniging telt ongeveer 180 leden.Vanaf september tot en met april wordt éénmaal in de maand op een woensdagavond een afdelingsavond georganiseerd. Op deze avond komen de leden bij elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee, voor een thema-avond verschillend van aard, die verzorgd wordt door een gast die verteld over haar of zijn belevenissen, kennis of hobby’s. De locaties waar wij gebruik van maken kan zijn Hotel “De Brink” of het cultureel centrum “Over Entinghe”. In de rubriek activiteiten, is te vinden wat op de afdelingsavonden wordt georganiseerd.
Leden mogen altijd een gast meebrengen tijdens afdelingsavonden.
Als het moeilijk is voor een lid om zelfstandig naar een afdelingsavond te komen, door contact op te nemen met een bestuurslid, zal zij zorgdragen voor vervoer.

De maatschappij is erg veranderd en dat heeft zijn gevolgen voor de Bond. Konden wij vroeger overdag een beroep doen op onze leden, tegenwoordig hebben veel vrouwen werk buitenhuis en hebben geen tijd overdag. Zij participeren in de maatschappij en zien een avondje van de afdeling niet meer als een middel om te ontsnappen aan de huishoudsleur. Toch is het belangrijk dat alle soorten vrouwen lid worden en blijven en dat we samen proberen te bedenken in welke richting de Bond zich moet ontwikkelen. Wij blijven ons best doen om interessante avonden te organiseren, we zorgen voor ontspanning en voor leuke clubs en cursussen.

Als u naar een afdelingsavond wilt en u er niet zelfstandig kunt komen, dan komt een bestuurlid u graag halen en brengt zij u weer veilig thuis.
U kunt altijd een gast meebrengen naar de afdelingsavond.
Ideeën zijn altijd welkom, daar hebben wij een ideeënbus voor.

Schriftelijke informatie van en naar de leden:

Vier maal per jaar verschijnt het landelijk ledenblad Vrouwen van Nu.
De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu heeft u heel veel te bieden.
Onze afdeling heeft een eigen informatief blad "Ons Eigen Nieuws". Hierin worden alle lokale wetenswaardigheden vermeld. Hierin kan elk individueel lid een stukje plaatsen, bestemd voor de overige leden. Verder is er de mogelijkheid om via email of een berichtje naar de webmaster te sturen, zodat het een plaatsje krijgt op deze website.

 

Contributie:
De jaarlijkse contributie wordt door de ledenraad vastgesteld op basis van prijsindex, consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
De contributie is € 55,50 per jaar.
Als U lid wilt worden van "Vrouwen van Nu", dan kunt U zich opgeven bij
M.Kiers tel.0521 387312

E-mailadres van het secretariaat

margjekiers@gmail.com

Leden die bedanken voor het lidmaatschap moeten dit doen vóór 15 oktober.

E-mailadres van de vereniging afd.Dwingeloo:

vrouwenvannudwingeloo@gmail.com

 

Informatie over ons dorp,

Dwingeloo is één van mooiste brinkdorpen van Drenthe. De Brink is het oude dorpscentrum waar de waar de boerderijen omheen lagen en vroeger het vee over de Drift naartoe werd gedreven. Op de 'grote' Brink zijn nog een oude brandvijver, de Riete, en een muziekkoepel. In de zomer worden er diverse activiteiten georganiseerd. Dwingeloo is gelegen aan de rand van Nationaal Park Dwingelderveld, het grootste natte heidegebied van Europa.

In 2011 was Dwingeloo het groenste dorp in Nederland. In 2012 was Dwingeloo het groenste dorp in Europa.