Commissies

Onze afdeling organiseert voor haar leden verschillende activiteiten, onderverdeeld in commissies/clubs.

Kookclub 1: commissieleden zijn: T.den Hollander,
afgevaardigde namens het bestuur is Jantina Fledderus
Kookclub 2: S.Sauerbreij,
afgevaardigde namens het bestuur A.Wichers.

Kas controle commissieleden 2023: M. Grooters en Diny Zanting

Tuinclub:
Commissieleden de dames I.Westerveen, I.Hoek en H.Keizer .
Afgevaardigde namens het bestuur: Margje Kiers

Agrarisch:
Commissielid is: A.Zoer
Afgevaardigde namens het bestuur: Margje Kiers
 
Reizen:
Zij organiseren wandel-en fietstochten en de jaarlijkse busreis.
Commissieleden zijn de dames  A.Schoenmaker, T. van der Laan, H.Steenge en J.Fledderus
Afgevaardigde namens het bestuur: J.Fledderus
 
Wandelen in Drenthe iedere 2e donderdag van de maand, ergens in Drenthe.
Wordt georganiseerd door de wandelcommissie

Fietsmiddag elke 3e dinsdag van de maand: april, mei, juni, juli, en september.
Grote fietstocht in augustus.
Start op de grote parkeerplaats bij de Weyert, tijd: 13.30 uur.
Wordt georganiseerd door de reiscommissie.
Ziekencommissie:Commissielid:G.Zandbergen

Afgevaardigde namens het bestuur: Corrie Doorten

Kaartenmakenclub

Commissieleden zijn:  T.den Hollander, D.Boelen en L.Emmink. 
Afgevaardigde namens het bestuur: C.ter Wal.

Museumclub: Commissieleden: A.Zoer,  en S.Sauerbreij.
Afgevaardigde namens het bestuur: Roelie Bel.

De museumclub bestaat uit dames die  geïnteresseerd zijn voor kunst en cultuur.
In het begin van het jaar, komt het bestuur en de leden bij elkaar en wordt er in overleg met elkaar plannen gemaakt voor het jaarprogramma. Dit bestaat uit twee hele dag programma’s en twee halve dag programma’s. Het gebeurd wel eens dat de twee clubs samen een programma organiseren, afhankelijk van wat het programma zal zijn.
Een programma kan bestaan uit een stadswandeling met zomogelijk verschillende museumbezoeken, of een bezoek aan een beeldentuin of een galerie, al datgene dat een bezoek waard is. De locaties voor een bezoek kunnen door heel Nederland zijn. Het vervoer wordt onderling met leden geregeld per eigen vervoer met kilometer- en parkeervergoeding voor de auto eigenaar of de reis gaat per openbaar vervoer, deze kosten worden onderling geregeld met hulp van de penningmeester. De verdere kosten zijn voor eigen rekening van de leden. Het gebruik van een Rabopas , NS museumjaarkaart, een 65+kaart of een museumjaarkaart kunnen bijdrage in kortingen. Sommige leden zijn in het bezit van een NS voordeelurenkaart, waar meerdere leden met korting kunnen reizen per trein.
Om deel te nemen aan deze club zijn de kosten € 5,00 per jaar, dit is nodig voor extra kosten die gemaakt worden. De leden worden per schrijven of email geïnformeerd over de activiteiten van de club, met alle details om de leden geïnteresseerd te krijgen voor opgave om mee te gaan.

Brinkdagen: In het hoogseizoen zijn de jaarlijks terugkerende Siepeldagen.
Ieder jaar worden er op een kraam van de markt op de Brink,
pannenkoeken en kniepertjes gebakken, bestemd voor
de verkoop tijdens deze Siepeldagen, dit wordt ieder
jaar verzorgd door dames uit een andere buurt.
Commissieleden zijn T.v/d Laan, C. Doorten, C. de Weerd en D.Zantinge.
Afgevaardigde namens het bestuur: A.Wichers.

Innen koffiegeld:
A. Schoenmaker en A.Wichers.

Oldegaerde: 
D.Zantinge en T van der Laan
Afgevaardigde van het bestuur: R. Bel

Vervoercommisie:commissielid:Jenny Rosink

Afgevaardigde namens het Bestuur:Coby ter Wal

Contactdames:

Contactdames zijn buurtactief als intermediar, tussen het bestuur en de plaatselijke leden.
Zij bezorgen schriftelijke informatie bij de leden thuis, melden het bestuur ingeval van geboortes, ziekte, overlijden en andere sociale relevante omstandigheden.
Regelen vervoer voor leden die niet in staat zijn zelfstandig de afdelings-/cursusbijeenkomsten bij te wonen.

De contactdames zijn: 
D.Zantinge, H. Boerhof en R.Beugels. 
D.Boelen en  L.Emmink .
K.Vondeling, F.Smit en T. Boer
A.Vredeveld, J.Boers en T.Snijder.
G.Vogelzang, B.Veldhuizen, R.Schipper en G.Duiven.
D.Wiltinge, G.Vos en J.Baaiman.

Eéndagsbestuur 2023
G.Duiven,H.Arends,R.Beugels,J.Rosink,G.Veldhuis,

J.Nieuwenhuis en L.Emmink