PB Jaarvergadering

Datum: 
dinsdag 4 april 2023 10:30
Locatie: 
Open Hof Dronten
Beschrijving: 

Provinciaal Bestuur Flevoland nodigt  jullie uit voor de jaarvergadering.
10.30 uur: Ontvangst met koffie
11.00 uur: Aanvang provinciale jaarvergadering
12.15 uur: Lunch
13.30 uur: Arnita van der Weerd, milieu-technoloog, voorzitter van de Agrarische Commissie VvN Overijssel en eigenaar van AAMW (Adviesbureau Agrarische zaken en Milieu vd Weerd).

Zij neemt ons mee in de regelgeving waar elke agrariër mee te maken heeft en laat zien hoe je van obstakels kansen kunt maken. Aansluitend gelegenheid tot vragen stellen en een quiz ter afsluiting.

15.00 uur: Nog een kop koffie of thee, even na kletsen en dan huiswaarts.

Kosten voor deze dag: Leden: €15,00 Niet-leden €30,00. Contant betalen bij binnenkomst.

Als u zich heeft opgegeven dienen de vaste kosten door u te worden betaald. Ook als u niet komt, tenzij er een vervanger in uw plaats komt. I.v.m. de lunch.
Opgeven uiterlijk 30 maart bij Julia Bosschert.
Mail: vrouwenvannu.pbflevoland@gmail.com of
036-522 73 46 

Agenda jaarvergadering
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen en notulen 7 april jaarvergadering 2022*
3. Jaarverslag 2022 door secretaris*
4. Financieel verslag 2022 door penningmeester*
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascie.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Marjo van der Sluijs (voorzitter) en Julia Bosschert (secretaris).
Voorgesteld worden – als interim bestuur voor de duur van één jaar – Yvonne Bergervoet (VvN Dronten) als voorzitter, Lianne Schlepers (VvN Dronten) als secretaris en Jeanette van der Meer (VvN Lelystad) als penningmeester - nemen ook voor één jaar deel aan dit interim bestuur.
7. Verkiezing Ledenraadafgevaardigde; er hebben zich tot op heden nog geen kandidaten gemeld. Eerst volgende ledenraadvergaderingen zijn op 14/4 + 1/6 + 14/11-2023. Kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang v.d. jaarvergadering melden bij het provinciaal bestuur.
8. Vooruitblik op 2023 + de toekomst van VvN landelijk 9. Moment voor het Landelijk Bestuur
10. Rondvraag en sluiting •
De jaarstukken 2022 vind je op onze website in het leden deel; https://vrouwenvannu.nl/afdeling/flevoland