Welkom op onze provinciesite

Wij zijn onderdeel van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse cursussen, trainingen, workshops en andere bijeenkomsten voor leden binnen onze provincie.

Voor meer informatie kunt u mailen naar de secretaris van het provinciaal bestuur van Drenthe, e-mail:
vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com of naar het landelijk bureau, e-mail: bureau@vrouwenvannu.nl

De provinciale webmasters van Drenthe zijn:
Taetske Dekker en Hettie Klein. Wij zijn bereikbaar via e-mail: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com

Afdelingsactiviteiten horen natuurlijk thuis op de afdelingssite, maar... is een onderwerp interessant voor alle leden dan plaatsen wij het graag.

Aan provinciale activiteiten wordt altijd aandacht besteed. Zie hiervoor ook: /agenda activiteiten/.

Nieuws uit de provincie en informatie over provinciale activiteiten kunt u sturen naar: vrouwenvannuwebdrenthe@gmail.com
Stuur uw kopij liefst als Wordbestand met één foto, apart als jpg-bestand. Vermeld altijd uw telefoonnummer, de auteur van de tekst en de naam van de fotograaf. Meerdere foto's dient u zelf in een album te plaatsen, wij plaatsen dan een link naar uw album.  

Heeft u aanvullende gegevens of ontdekte u een foutje in de tekst, stuur ons dan even een berichtje.
  
Onze website is geen archief en eenmaal verwijderde onderwerpen zijn niet meer te achterhalen. Wanneer een artikel op de site geplaatst wordt en wanneer het weer wordt verwijderd beslissen de webmasters. Hoewel geprobeerd wordt om fouten te vermijden, zowel in de tekst als bij het plaatsen/verwijderen ervan, kan de webmaster niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit onverhoopt toch gemaakte fouten.

Taetske en Hettie