Extra algemene provinciale vergadering

Extra provinciale vergadering van 28 oktober 
Voor de foto's klik hier>>>

Alle informatie over de kandidaten vind je in het katern van Drenthe in het Magazine
Dat is ook hier te lezen>>>>>>

e-mail adres: vrouwenvannu.pbdrenthe@gmail.com

De Negen van PB Drenthe,

Toen de uitnodiging voor de vergadering op 10 mei jl. in de bus viel, zat daar een overzicht bij van openstaande vacatures binnen het PB van Drenthe, oftewel voor het gehele bestuur. Het idee, dat Drenthe zonder PB verder zou moeten was in de gedachten van negen dames eigenlijk niet aan de orde. 

De vergadering werd bezocht en a snel bleek, dat ook hier geen aanmeldingen waren binnengekomen. Ons idee was om het agenda punt bestuursverkiezing af te wachten en op de vraag zijn er nu helemaal geen dames, die het PB van Drenthe willen redden, zouden we gezamenlijk op staan. Deze vraag kwam echter niet aan de orde. De aanwezigen werd mede gedeeld, dat er een oplossing was gevonden in het verlengen van de termijn van onze huidige voorzitster. 

 

Toen wij ons plan alsnog kenbaar maakten in deze vergadering ontstond er enige discussie in de zaal, waarop werd besloten om hier t.z.t. op terug te komen. Er volgde een overleg tussen het PB, het Landelijk en de negen dames. Dit overleg resulteerde in een extra ledenvergadering op 28 oktober jl. in Van der Valk te Hoogkerk. De negen dames werden voorgesteld in het magazine met daarbij tevens de uitnodiging voor deze vergadering. 

Veel Vrouwen van Nu Drenthe bezochten deze vergadering. Wij hebben ons wederom voorgesteld tijdens deze vergadering en onze toekomstige voorzitster, Yvonne Sloots, heeft vele openstaande vragen beantwoord. De stemming werd schriftelijk ingezet voor het collectief van negen vrouwen. De uitslag: een unaniem voor!!! Dit is fantastisch, het betekent voor ons, dat het een goed plan is geweest, dat er vertrouwen is vanuit alle leden en dat we een toekomst tegemoet kunnen gaan met een positieve insteek. 

Wij zijn voornemens om de Vrouwen van Nu in Drenthe met elkaar te blijven verbinden en om elkaar persoonlijk te blijven ontmoeten. Wij gaan ervoor en willen ook hier nogmaals alle Vrouwen van Nu Drenthe bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Na afloop nam onze voorzitster, Yvonne Sloots het woord en bedankte Janny Roggen, Albertje Ridderman, Janny van Goor en Gea Hazenberg voor hun fantastische inzet voor het PB Drenthe in de afgelopen jaren en overhandigde hen allen een prachtige mand met inhoud. 

De Negen van PB Drenthe

Ceciel Mentink, Hilda Koops, Ineke Westerveen, Jannie Warringa, Janny de Jonge, José Houben, Karin Albring, Martha Hartlief, Yvonne Sloots.