Daisy Stork prijs 2023

Daisy Storkprijs 2023

Het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu Drenthe heeft op het symposium van 22 november 2001 meegedeeld dat het de “Daisy Storkprijs” heeft ingesteld.
Projecten kunnen bij het Provinciaal Bestuur worden ingediend.
Om de gang van zaken te verduidelijken volgt onderstaand het reglement. 

Meer informatie vindt u onder de link. >>>>>>

Voor leuke infromatie over het werk van Daisy Stork klik je hier>>>>>