Welkom
Op de provinciesite van Drenthe
28 oktober
Provinciaal bestuur
wandeling
9 februari Sleen
Zondagmiddag
2 april gezellige middag alleenstaanden
Busreis
naar Schotland in mei 2023
Programma 2023
Commissie Alleenstaanden
Zomerreis 2023
Alleenstaanden 20 juni t/m 26 juni
Vlieg/Busreis
Naar Napels in September 2023
Daisy Stork
Projecten 2023
FOTO'S EXPO
Handwerken en textiele werkvormen
WANDELEN
kijk hier voor het rooster
programma 2022
Commissie Cultuur
WANDELEN
routes op herhaling
Apeldoorn
12 oktober met de bus