Vrouwen van Nu Drachten

 Coördinatie team.

 
 * Anneke Annema-Annema, financiën.

 * Trudy van der Veen, ledenadministratie, website .

 * Grietje Bergman, hoofdcontactvrouw , pr. en

   contactpersoon voor het email adres van de afdeling.
     
 * Geesje Nicolai, jaarprogramma.

 * Renee Kloosterman, reiscommissie.

  * Riet Blankenspoor, cursuscommissie.

  * Annie van Dijk, algemeen lid, verzorgen van de   

    Nieuwsbrieven

 

Voor contact met de afdeling stuur een mailtje naar:

vrouwenvannudrachten60@gmail.com