Wolkom

Beste dames,

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. Een seizoen, waarvan we hopen en verwachten, dat het weer volgens het “normale” patroon zal verlopen. Gelukkig konden we het vorige vergaderseizoen nog feestelijk afsluiten met elkaar. Feestelijk omdat we, met jammer genoeg een jaar vertraging, ons 75 jarig jubileum mochten vieren.

Als u dit leest, heeft u het nieuwe programma ontvangen. Een programma wat een groot scala aan onderwerpen kent. Dicht bij huis en ver af, varen en fietsen, gezondheid en beleef de natuur. Kortom: er zit zeker iets bij waar u interesse in heeft.

Neem gerust uw buurvrouw of vriendin mee als er een onderwerp is wat haar interesseert. Misschien vinden ze het leuk en willen wel bij onze vereniging gaan behoren. Want weet u, nieuwe leden zijn altijd van harte welkom.

Wat nog niet in ons programmaboekje vermeld staat zijn de workshops. Deze worden tijdens het seizoen bekend gemaakt. Ook hierbij is, naar wij hopen, voor u weer volop keuze. En wie weet wat de reiscommissie dit seizoen voor ons zal gaan bedenken om heen te gaan.

Ook dit seizoen gaan we onze bijeenkomsten weer houden in Nij Sion in Niawier. Helaas hebben wij, door alle gestegen kosten, moeten besluiten om het koffiegeld per vergadering te verhogen naar € 4,--.

Kortom dames, volgens mij gaan we een mooi en interessant seizoen van de Vrouwen van Nu Dongeradeel tegemoet.

Oant sjen.

Namens het bestuur,

Trienke Riemersma-Brouwer