Vrouwen van Nu afd. Dongeradeel

Voorzitter:                Trienke Riemersma-Brouwer

Secretaris                 Hinke van der Leij-Feenstra

Penningmeester      Sjoerdje Adema-Troelstra

Lid                             Jannie Riemersma-Gjaltema

Lid                             Sijke Sijtsma-Feenstra

email    vrouwenvannudongeradeel@gmail.com