Commissies en Interessegroepen

Vrouwen die een hobby of interesse delen organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen. Het aanbod verschilt per afdeling en is afhankelijk van de interesses van de leden.

Spontane ideeën van leden en bestuur op het terrein van film, theater, fietstochten, ect. worden altijd, bij voldoende deelname, in daden omgezet!

Literatuur                               : L.Ridder

Bewegen                                : H.Heeringa

Excursie commissie                : M. de Boer, T. de Boer  

Tip : Handwerk café Hellinghûs Zuiderbolwerk
        1e woensdag van de maand van 9.30-11.30 uur.
        Toegang is gratis
         Informatie: L. Schürer              tel: 0519-292637
 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar mevrouw H. Heeringa
Telefoonnummer: 0519-297002
E-mail adres: genhheeringa@hetnet.nl