Lief en Leed

Annie de Graaf en Ina Kaan bezoeken leden van onze afdeling die met Lief of Leed te maken hebben.

Tijdens de jaarveradering wordt er aan de leden gevraagd om het Lief - en Leedpotje aan te vullen. 

Bijzonderheden hierover is alleen voor leden en alleen bereikbaar als u ingelogd bent.