contributie 2023

Lidmaatschap 2023

In het ledenblad van december 2022 is de ledenpas coor 2023 er bij ingesloten.
Vanaf 1 januari moet de contributie over gemaakt worden naar het Landelijk bureau.      
Betalen via de nota die in december mee gezonden wordt in het ledenmagazine van Vrouwen van Nu, deze nota dient betaald te worden in januari 2023.

Ook kunt u het Landelijk Bureau eenmalig machtigen voor automatisch incasso. In de loop van januari wordt het dan van uw rekening afgeschreven.     

Het bedrag € 56,50 dient u  voor 25 januari 2023 te worden overgemaakt op NL 26 RABO 0129 4405 58

Dit is inclusief het abonnement op het landelijk magazine van "Vrouwen van NU" dat 4x per jaar wordt uitgegeven.

Hoogte contributie 2023

Door de landelijke ledenraad van Vrouwen van Nu is de jaarlijkse contributie vastgesteld voor 2023 op:

€ 56.50

38% bestemd voor de Landelijke kas

10% bestemd voor de Provinciale kas

52% bestemd voor de afdelingskas

Aanmelden en Opzeggen.

Indien een buurvrouw, vriendin of familielid interesse heeft in de vereniging van "Vrouwen van NU" Kan zij altijd 1 of 2 avonden meekomen om de sfeer te proeven zonder zich verplicht te voelen tot een direct lidmaatschap.

>>.Opzeggen van het lidmaatschap moet  vóór 15 oktober 2022 liefst schriftelijk bij de secretaris, Heelweg 51-2 7091 BT Dinxperlo. Opzeggen na 1 november dan gaat dat een jaar later pas in. De contributie moet je voor het komend jaar betalen.

Dit houdt in dat deelname aan één van de interessegroepenen niet meer mogelijke is.

Zie voor meer informatie bij Commissies en Interesse groepen. > Blokje 

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 oktober van het lopende jaar. Het lidmaatschap vervalt dan per 31 december. Bij opzegging gedurende het jaar vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld .