De afdeling van Dijkerhoek

De afdelingsavonden van Dijkerhoek worden één keer per maand, op dinsdagavond, gehouden in het Kulturhus in Dijkerhoek. De avond start om 20.00 uur. 

De kosten voor de afdelingsavonden zijn vanaf nu   € 4,50 pp. Hiervoor krijgt u twee consumpties en er wordt een klein gedeelte bijgedragen aan de huur van de Bethaniezaal.

Wilt U weten waar de komende afdelingsavonden over gaan, kijk dan onder het kopje "Agenda Activiteiten".

Voor foto's van de activiteiten die zijn geweest, gaat U naar het kopje "Fotoalbum".

Informatie over de verschillende commissies vind U onder het kopje "Commissies / interessegroepen".

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.

secretariaat afdeling Dijkerhoek: vrouwenvannu.dijkerhoek@gmail.com