Commissies

Contactpersonen van de Commissies:

Aanspreekpunt activiteitenschrift

        

Agrarische commissie   

Wilma Reijlink

Gerry Vorkink                

Excursiecommissie

Nelleke Wienbelt               

Bertha Wijnberg           

Ans Oude Nijeweme           

Fietsclub                     

Ali Pinkert                  

Kascontrolecommissie

voor stukken van 2023

Annie Greutink en Annemiek Beltman

Kerstcommissie

Ria Stevens en Jantina Meijerman

Dinie Nijenhuis en Miep Sluiter

Dinie Denneboom en Joke van Coeverden

Leeskring

Joke van Coeverden             

Reiscommissie            

 Minie Podt 

Geri Wechstapel 

Miranda Rensen                           

Tuincommissie              

Vera Eek 

Annie Greutink 

Jannie Paalman                       

Webmaster

Geri Wechstapel             webdijkerhoek@gmail.com  

Joke van Coeverden 

 

Contact:

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van het bestuur (zie het blokje bestuur op de voorpagina), of via vrouwenvannu.dijkerhoek@gmail.com