Bestuur 2023

Het voltallig bestuur van 2023 bestaat uit:

Voorzitter

Tineke Bronsvoort-v.d. Veen       0548-361724

Secretaris

Ina Zandvoort                              0548-364706

Penningmeester

Dinie Nijenhuis-Klein Teeselink        

Vice-voorzitter en PR medewerker 

Miep Sluiter

2e Secretaris en notulist

Bertha Wijnberg                      

2e Penningmeester

Thea Willemink   

Cursussen en "lief en leed" pot

Bertha Wijnberg

Alg. bestuurslid

Ria Stevens