Interessegroepen

Wij hebben een groot aantal interessegroepen, te weten:

De wandelgroep.
Onder de noemer "lekker lopen is goed voor lijf en geest", zijn een groot aantal dames één keer in de maand op pad. Het hele jaar rond wordt er of een middag of een dagwandeling gemaakt. Soms is er een start met de auto om iets verderop in een ander gebied te kunnen wandelen. Op toerbeurt worden de wandelingen voorbereid.

De boerinnengroep.
Komt twee keer per jaar bij elkaar om weer met elkaar bij te kunnen praten. Iets gezelligs of leerzaams kan op het programma staan. En zeker is er elk jaar de stekjesavond.


De breigroep Raad-en-Draad.
Eén keer in de maand komt deze groep om en om bij elkaar thuis. Praten en breiprobleempjes oplossen gaan makkelijk samen. Ideeën, wol en naalden uitwisselen, het kan allemaal. Reden om wellicht de oude hobby weer op te pakken. Ook als je liever haakt of borduurt ben je hier welkom.

Tuinclub Vrouwenmantel.

De activiteiten van deze club zijn gelegen in het plezier hebben in groen en de natuur. Eén keer in de maand wordt er ochtend gehouden met een programma wat gezamenlijk aan het begin van het jaar wordt gemaakt. Dit kan het bezoeken van een tuin zijn of zelf een groen/bloemstuk maken. Ook de vaste planten en stekken gaan van hand tot hand.
 

Culturele kringen.
Vijf culturele kringen zijn er.
Iedere kring heeft door de tijd heen een eigenheid ontwikkeld. Allen zijn uiteraard geïnteresseerd in cultuur, zoals musea, tentoonstellingen van diverse kunstenaars etc.  De groepen ondernemen verrassende ontdekkingen dichtbij huis of reizen per trein of auto wat verder weg.  De organisatie gaat meestal in tweetallen of per toerbeurt, elke groep heeft op zich de ideale samenwerking daarin gevonden. En de programma’s tussen de verschillende kringen worden tegenwoordig uitgewisseld, zodat niet steeds opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden. 

Leeskring 1.
Eén keer per maand komt deze groep bijeen om een boek te bespreken wat iedereen dan ook gelezen heeft. Informatie over de auteur en de achtergrond over het geschreven boek komen aan de orde, degene de het betreffende boek gekozen heeft, geeft deze informatie. Daarna komen alle zienswijze en persoonlijke meningen naar voren en uiteraard is er dan stof tot discussie. Zes boeken per jaar zorgen voor de variatie en aan het einde van het seizoen mag en literaire activiteit niet ontbreken.
 
Leeskring 2.
Ook deze kring komt één keer per maand samen om een boek te bespreken. Om niet afhankelijk te zijn van de bibliotheek is in deze groep gekozen om e-books te lezen. Om de beurt maakt men een keuze, welk boek het zal worden en ook hier leest eerst ieder het boek om het daarna te kunnen bespreken.

Schildersgroep Magenta. 
Vier keer in het voorjaar en vier keer in het najaar schildert deze groep een middag op een locatie in Dieren. Er wordt gewerkt met verschillende technieken en men bespreekt met elkaar wat men wil gaan ondernemen. De onderwerpen zijn gevarieerd: stillevens, landschappen, bloemen of dieren, de keus is  breed. Voor deze groep moeten nieuwe leden bekend zijn met schilderen.

Meer informatie achter de knop "voor leden".