Activiteiten afd. Diepenveen

  • Vanuit de afd. Diepenveen organiseren we tal van activiteiten. Hieronder een overzicht:  

      

  • Beter bewegen, 1x per week, op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in het Kulturhus.
  • Dagreis, 1x per jaar, in overleg en als er voldoende belangstelling is.
  • Fietsen, 1x per jaar fietsdag (meestal in mei of juni) en van april t/m september elke donderdagavond (ong. 2 uur) vertrek om 19.00 uur vanaf het Kulturhus.
  • Gezellig eten bij kookstudio Boschloo, elke eerste donderdag van de maand om 17.00 uur.                  kosten € 15,00.
  • Handwerken, 1x per week, 's middags
  • Leeskring
  • Mahjong-groep
  • Middagexcursie, 2x per jaar, in overleg en als er voldoende belangstelling is.
  • Wandelen omgeving Diepenveen, 1x per maand, meestal op de maandagmiddag,vrijblijvend. Vertrek om 13.30 uur vanmf het Kulturhus.                              

Wilt u eens een ledenavond meemaken dan kan dat  tegen een vergoeding van € 5,00 (maximaal 2x), als u daarna lid wordt verrekenen we dat bedrag weer met de contributie.

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u contact opnemen met de voorzitter.

 

http://www.mijnalbum.nl/Album=QQF7WUDW