nieuwsbrief


Beste leden,
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor onze ledenvergadering van 7 februari a.s. om 20.00 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol.
Deze avond is alleen toegankelijk voor leden en er wordt geen entree gevraagd.
Voor de pauze houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
De financiële gegevens liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de foyer van Cultuurcentrum Herberg de Pol en op de bestuurstafel in de Theaterzaal.

Agenda ledenvergadering:
1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Voorlezen en vaststelling notulen vorige ledenvergadering
4. Ingekomen stukken
5. Presentatie jaarverslag 1e en 2e secretaris
6. Presentatie financieel verslag penningmeester
7. Goedkeuring begroting
8. Verslag kascommissie en decharge bestuur
9. Verkiezing nieuw lid kascommissie
10. Verkiezing afgevaardigde provinciale vergadering
11. Huldiging jubilarissen
12. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar: Hermie Jansen
Aftredend en niet herkiesbaar : Henny Tellmann en Desiana Williams
Kandidaten: Joke Zomer en Trudy Kruithof
Kandidaat vacature voorzitter: Alice Olde Reuver
Namen van tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de vergadering, vergezeld van 10 handtekeningen, ingediend worden.
13. Rondvraag
Pauze

Na de pauze is Harry Alberts onze gast.
Hij neemt ons mee naar het binnenland van Suriname, waar hij samen met zijn zoon Arend-Jan een rondreis heeft gemaakt.
Van Paramaribo over de weg naar Albina en vandaar per korjaal over de rivieren de Marowijne en de Tapanahoni naar de indianennederzetting Apetina.
Het was een trip die veel indruk op hen heeft gemaakt.
Harry ondersteunt zijn verhaal met prachtige beelden via de beamer.

Culturele Commissie
Op 15 februari 2023 is er weer een filmavond in Herberg de Pol.
- Aanvang : 19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
- Kosten € 6,00 p.p., inclusief een drankje in de pauze.
- Graag gepast betalen op de filmavond.
- Leden mogen een introducé meenemen.
- Opgeven mogelijk tijdens de afdelingsavond op 7 februari 2023 of bij Joannie
Kamperman: tel.: 0547-352282
Les Uns et les Autres is een Franse film uit 1981 geregisseerd door Claude Lelouch.
Het is een muzikale film. In sommige landen werd de film gedistribueerd onder de titel Bolero, verwijzend naar het ballet van Maurice Ravel.
De film volgt vier families met verschillende nationaliteiten (Frans, Duits, Russisch en Amerikaans).
Alle vier families hebben een passie voor muziek.
De verschillende verhaallijnen kruisen elkaar met hun eigen film scores.
De grootste gebeurtenis in de film is de Tweede Wereldoorlog, die de verhalen van de vier families bij elkaar brengt en het lot van sommigen bepaalt.
Hoewel alle personages fictief zijn, zijn velen gebaseerd op historische artiesten en kunstenaars als Édith Piaf, Josephine Baker, Herbert von Karajan, Glenn Miller, Rudolf Noerejev enz.
De Bolero brengt de vier families aan het eind van de film allemaal samen.
Les Uns et les Autres won de Grote Prijs voor Techniek op het Filmfestival van Cannes en werd genomineerd voor zes Césars, waaronder die voor beste film en beste filmmuziek.

Modeshow 7 maart 2023
Zoals in ons programmaboekje vermeld, organiseren wij op 7 maart 2023 een modeshow.
Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen zijn gaan we werken met de verkoop van kaarten.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor leden en ook voor niet leden.
Leden hebben hierbij uiteraard voorrang op de toegang tot deze afdelingsavond.
Daarom willen we jullie in de gelegenheid stellen om alvast kaarten te kopen op onze afd. avond van 7 februari a.s.
De kosten voor deze kaarten zijn € 5,--.
De kaarten die na 7 februari nog beschikbaar zijn worden dan aan de balie van de VVV winkel in De Pol verkocht, aan niet leden tegen de prijs van € 10,--

Provinciale Agrarische Excursie
Dit jaar organiseert Vrouwen van Nu afdeling Markelo, op 4 en 5 april 2023 de Provinciale Agrarische Excursie.
Vanuit Dieka van de Kruusweg rijdt een bus, die u naar de 4 verschillende locaties brengt.
Het programma is op 4 en 5 april het zelfde.
De kosten zijn € 48.- voor leden, dit is inclusief koffie/thee en een lunch.
Opgave voor 20 februari a.s. bij Beja Bruggeman per mail: bejabruggeman@hotmail.com of tijdens de ledenavond van 7 februari a.s., waar tevens meer informatie te verkrijgen is.

Workshop Droogbloemstuk
Janny ten Tije gaat ons deze keer helpen met het maken van een droogbloemstuk.
Op de afdelingsavond van 7 februari hangt een voorbeeld van het te maken stuk.
Op die avond weten we ook de kosten van deze workshop en kunnen we aangeven welke materialen aanwezig zijn en welke materialen meegebracht moeten worden.
Wie nog een ring heeft van het kerstbloemstuk kan deze gebruiken.
Er kan ook gezorgd worden voor een nieuwe ring.
De workshops zijn op woensdag 1 maart 2023.
De middag workshop begint om 13.30 uur en ’s avonds om 19.30 uur, beide in de Klepperzaal.
Aanmelden kan op de afdelingsavond van 7 februari.
Daarna kan men zich nog aanmelden t/m 21 februari bij Herma Bruinink: tel.: 0547-214169 of per e-mail vrouwenvannu.diepenheim@gmail.com
 

Wandelen
Vrouwen van Nu afdeling Bathmen organiseert op dinsdag 24 januari a.s. de provinciale wandeltocht.
Start: is vanaf 9.30 tot 10.15 uur.
Locatie: Sportpark ”Looenk”, Prinses Margrietlaan 18, 7437VD Bathmen. Let op: het sportpark is via de Prinses Margrietlaan niet bereikbaar, maar via de Looweg/
Sportlaan.
Wandelaars van VvN Diepenheim, kunnen zich tot 20 januari a.s. aanmelden bij Frederika Reurink: per tel.: 0547 352836 of per e-mail: janfrederika@hotmail.com.
 

Om alvast te noteren:
9 maart 2023 Commissie vergadering.
14 maart 2023 Streektaaldag opgave via mail is gesloten
30 maart 2023: Schrijversmiddag opgave via mail is gesloten
30 maart 2023: Workshop: Porselein stippen