nieuwsbrief


Beste leden,
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor onze kerstavond van dinsdag 13 december a.s. in Cultuurcentrum Herberg de Pol.
Gratis entree.
Aanvang: 20.00 uur.

Deze avond zijn Jan Tijssen en Edgar Nollen onze gasten.
Zij zijn bezielende verhalenvertellers en zullen bij ons hun programma “ Kerstverhalen wereldwijd” brengen.
De tijd van lichtjes, duisternis, hoop, gezelligheid, lekker eten met de hele familie bij elkaar en natuurlijk veel sneeuw.
Dit zijn zo maar een paar associaties met kerst.
Maar is het altijd wel zo gezellig?
Waar denkt u aan bij kerst en wat betekent het voor u?
Het is bij uitstek een tijd van bezinning.
In de voorstelling “Kerstverhalen wereldwijd” komen deze verschillende elementen aan bod.
Jan en Edgar nemen ons mee op een reis rond de wereld aan de hand van kerstverhalen uit verschillende landen.
We bezoeken onder meer Mexico en Noorwegen, maar doen ook Nederland aan.
De muzikale begeleiding is in handen van Jacqueline van Koolwijk.
Zij stemt haar muziek af op de verhalen, met piano of keyboard en diverse snaarinstrumenten.
Tevens zullen enkele bekende liederen worden gezongen, waarbij we ook mogen meezingen.

Diepenheim, januari 2023
Beste leden,
Hierbij worden jullie van harte uitgenodigd voor de eerste afdelingsavond van het nieuwe jaar, dinsdag 3 januari 2023.
Aanvang 20.00 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol. Entree € 3.
Onze gast is Aaltsje Ypeij, discjockey Leediedzjee.
Zij brengt voor ons een spannende, actieve, vrolijke, soms hilarische Muziekquiz voor “de oudere-jongere”.
Een muzikale reis door de jaren 60, 70, 80 en 90.
We spelen in groepjes tegen elkaar en testen op deze manier onze kennis van de muziek van toen.
Het wordt een vrolijke avond, met muziek die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt!

Modeshow 7 maart 2023
Zoals in ons programmaboekje vermeld organiseren wij op 7 maart 2023 een modeshow.
Omdat er een beperkt aantal zitplaatsen zijn gaan we werken met de verkoop van kaarten.
Kaarten zijn verkrijgbaar voor leden en ook voor niet leden.
Leden hebben hierbij uiteraard voorrang op de toegang tot deze afdelingsavond.
Daarom willen we jullie in de gelegenheid stellen om alvast kaarten te kopen op onze afd. avond van 3 januari a.s. en op de afd. avond van 7 februari a.s.
De kosten voor deze kaarten zijn € 5,--.
De kaarten die na 7 februari nog beschikbaar zijn worden dan bij belangstelling verkocht aan niet leden tegen de prijs van € 10,--.

Kniepertjes bakken
Inmiddels hebben al heel wat leden zich opgegeven voor het kniepertjes bakken.
Wil je komen helpen, dan is opgave nog steeds mogelijk bij Beja Bruggeman, per telefoon of per e-mail: tel.: 06-30718011/e-mail: bejabruggeman@hotmail.com
Wanneer: 6 december 2022. Van 9.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Waar: Manege aan de Krommedijk
Bij opgave graag vermelden of je zelf een kniepertjes ijzer meebrengt.

Kerstmarkt Diepenheim
De Vrouwen van Nu staan op zondag 11 december 2022 met een kraam op kerstmarkt.
De opbrengst gaat naar een goed doel.
We kunnen deze middag nog hulp gebruiken.
Aanmelden kan bij Beja Bruggeman, per telefoon of per e-mail: tel.: 06-30718011/ e-mail: bejabruggeman@hotmail.com

Bericht van de penningmeester
In december ontvangt iedereen weer een landelijk ledenblad.
Hierbij zit voor de leden die handmatig de contributie betalen een factuur.
Op deze factuur staan het bankrekeningnummer en het betalingskenmerk dat vermeld moet worden bij de betaling.
Tevens ontvangt u dan een nieuwe ledenpas.

Om alvast te noteren:
7 feb. 2023 Jaarvergadering
15 feb. 2023 Filmavond
1 maart 2023 Workshop: Bloemschikken met droogbloemen
30 maart 2023 Workshop: Porselein stippen