Afdelingsavonden 2022-2023

De afdelingsavonden worden gehouden in Cultuurcentrum Herberg de Pol op de eerste dinsdag van de maand. (m.u.v. de hofavond  en het kerstfeest).

De avonden beginnen om 20.00 uur. We starten met een kopje koffie of thee en in de pauze krijgt u een consumptie. 

De bijdrage voor de afdelingsavond is voor dit seizoen vastgesteld op € 3,=

06-09-22  Harry Futselaar
                 lezing over watermanagement

04-10-22  Gerda Marsman
                vertelt over een van haar fietsreizen       

01-11-22   De Pauwergirls
                zang- en theatergroep

13-12-22   Edgar Nollen en Jan Thijssen
                  Kerstverhalen wereldwijd met muzikale        begeleiding van Jacqueline van Koolwijk
 

03-01-23    Aaltsje Ypey
                  muziekquiz

07-02-23   Jaarlijkse ledenvergadering.
                   Na de pauze: Harry Alberts


                 

07-03-23    Modeshow
                                     

04-04-23    Joke van Egteren
               
  landelijk voedsel platform

02-05-23   Feestavond