Lidmaatschap en contributie

Contributie:

De contributie voor 2023 bedraagt €56,50. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Met het Ledenblad van december wordt gelijktijdig de factuur verstuurd. De contributie wordt centraal door het Landelijk Bureau geïnd en er kan ook via automatische incasso betaald worden.

Uiterlijk 25 januari moet de contributie betaald worden.

 

Lidmaatschap:

U bent van harte welkom om een avond bij te wonen als gast. Dit mag twee keer, daarna wordt gevraagd of u lid wilt worden. Besluit u lid te worden, wat wij van harte hopen, dan gaat vanaf dat moment het lidmaatschap in.

Wanneer u besluit om lid te worden, kunt u zich aanmelden bij de ledenadministrateur.

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd. Dit moet vóór 14 november bij de ledenadministratie. Wordt het lidmaatschap op of na 1 november opgezegd dan moet de contributie voor het jaar erna nog betaald worden.