bezoek prov.huis 9-10-2019

Bezoek provinciehuis

Op woensdag 9 oktober 2019 gingen we met 29 dames op bezoek bij de Provinciale Staten. Om 11 uur werden we in het provinciehuis verwacht.
Er was een programma samengesteld. We werden allereerst ontvangen met koffie/thee met traktatie, daarna volgde een interactieve presentatie in de statenzaal. Daar waren twee vrouwelijke Statenleden aanwezig, mevrouw Sonja Kort (PVV) en mevrouw Willemien Meeuwissen(VVD) Ze vertelden dat ze naast hun Statenwerk nog een baan hebben. De woensdag is gereserveerd voor het Statenwerk, want dan vinden de vergaderingen plaats. De bijeenkomsten werden vroeger gehouden in het Drents museum, tot 1973. Toen werd er een nieuw provinciehuis gebouwd aan de Westerbrink. In 2011 vond een verbouwing plaats zo die nu is. We zaten in de statenzaal waar men in een kring zit tijdens hun vergaderingen dit in de vorm van een kuil de z.g. Balloerkuil. De beneden ring is voor de Statenleden en de bovenste ring voor pers en anderen. Verder een ruime publieke tribune. De provincie heeft 5 gedeputeerden PvdA, VVD, CDA, Groen Links en CU verder zitten er 41 leden in de Staten van 12 fracties, de verdeling is 1/4 vrouw en dus 3/4 man.  Er zit 1 vrouw aan het roer: mevrouw Jetta Klijnsma is onze commissaris van de Koning. De Statenleden houden zich bezig met duurzaamheid, milieu en klimaat, vitaal platteland, regionale bereikbaarheid -bus en trein-, regionale economie, cultuur en de kwaliteit van het openbaar bestuur. De twee dames gaven een duidelijke uitleg over.

 We kregen daarna een lunch aangeboden en konden even bij praten wat we gehoord hadden. Om 13.00 uur konden we in de Statenzaal een vergadering bijwonen. Mevrouw Klijnsma had de leiding van de vergadering en begon met een volle agenda, eerst de mededelingen dan de vaststelling van de agenda, vaststelling besluitenlijst, ingekomen stukken en voor dat men zover is heeft er menige fractie zijn vragen gesteld, wat kunnen wij als vrouwen van nu dat vlug. 

De dames die aan de rondleiding meededen gingen de zaal uit. We werden in verschillende groepen verdeeld en gingen het gebouw door. Mooi om te zien hoe iedere fractie zijn eigen ruimte heeft, de Gedeputeerde ook  een eigen ruimte heeft. Een ontspanningszaal voor o.a. yoga. Flexibele werkruimtes, dus een opgeruimd bureau. Veel kunst aan de diverse wanden. Ook veel inzet duurzaamheid en voor buiten veiligheid d.m.v. camera's .

Daarna gingen de dames hun eigen gang, en sommigen namen weer plaats in de statenzaal om verder te luisteren naar de sprekers/spreeksters. Er werd stilgestaan bij de Regenboog week bij de veiligheid en acceptatie van LHBTer, lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders en het Klimaatakkoord kwam aan de orde. Een hele boeiende dag voor velen om op deze manier eens achter de schermen te kijken.

Dames van de reiscommissie bedankt, Aliedje.