Overzicht van ons gevarieerd programma

Afdelingsbijeenkomsten 2017-2018

Dinsdag 12 september 2017: Informatieavond.

Woensdag 27 september 2017: “Goos Piersma” vertelt over de droomwereld van geuren. Geen verkoop.

Dinsdag 24 oktober 2017: “Jan Tijsma” verzorgt een lezing met dia’s met als titel: Het Nationaal Landschap Zuid-West Friesland.

Donderdag 16 november 2017: “Ursula Muller” met een indrukwekkende reisbeschrijving over Patagonië.

Maandag 18 december 2017: “Kerstavond met broodmaaltijd” m.m.v. eigen leden.

Woensdag 3 Januari 2018: Nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 25 januari 2018: “Lida Dijkstra” vertelt over de schilder Lawrence Alma-Tadema.

Dinsdag 20 februari 2018: “Jaarvergadering” en na de pauze “Hartstichting” over Hart en Vaatziekten.

Woensdag 21 maart 2018: “Eendagsbestuur” ????????

Woensdag 18 april 2018: “Afsluitingsavond v.h. seizoen” met cabaret en muziek van HympHamp Theater.

P.S.
Wil je als niet lid ook eens een bijeenkomst bijwonen, deelnemen aan een workshop of
cursus, kom gerust langs op een afdelingsbijeenkomst of neem contact op met Lieske van den Bos,
Telefoonnummer: 0513-628453
E-mail adres: vandenbos.devries@upcmail.nl

(foto pixabay: mandala yin yang)