Andere activiteiten De Knipe

Breicafé: o.l.v. Rimkje Klijnstra     1x per maand.

Beweeg mee: Een aantal leden loopt mee met Rûntsje om ‘e Tsjerke/Groot Frieslandpad 

Fryske Akademy: 21 novimber 2017, 19 jannewaris 2018 yn ’t Haske, Joure en 13 maart 2018 yn de Harmonie, Ljouwert

Countrylinedansen: vanaf dinsdag 19 september 2017 van 9.00 -10.00 uur.

Verder hebben we nog verschillende interesse groepen, zoals tuinclub, wandelgroep enz. en organiseren we fietstochten en excursies.

Heb je interesse om aan een workshop , excursie of andere activiteit deel te nemen, kom gerust op een afdelingsbijeenkomst of neem contact op met Lieske v.d. Bos, tel. 0513 628453.
E-mail: vandenbos.devries@upcmail.nl

(foto: pixabay)