Lied!!!!!!

http://www.martineslangen.nl//pages/132563/vrouwenvannu.html

Open deze link en u hoort het lied van de Vrouwen van Nu gezongen door Martine Slangen.

 

De volgende link verwijst naar het echte clublied van de VVN van Karavaan voor Vrouwen o.l.v Keimpe de Jong.

http://www.youtube.com/watch?v=sl14y6pSZFc

Vrouwen van Nu lied

 

Tijdens het Vrouwenweekevent op 2 maart 2018 bracht singer/songwriter Anna Fernhout het nieuwe Vrouwen van Nu lied ten gehore. Eerst tijdens stembevrijdingsoefeningen en daarna werd het lied integraal gezongen met alle aanwezigen.

Vrouwen van Nu lied

Tekst Vrouwen van Nu lied

https://vrouwenvannu.nl/system/files_force/mp3_vrouwen_van_nu_lied.mp3?download=1