Betekenis van Het LOGO

Het LOGO is opgebouwd uit de naam van de vereniging en de korenaar.

De korenaar is in 1970 ontworpen door J.Koning.

De sterk naar boven wijzende vormen verbeelden korenaren en bloemen en symboliseren optimisme en vrolijkheid.

In 2012 is de korenaar in een gekleurd rondje gezet. Je kunt het zien als een soort asterisk(verwijzing), een aandachtsteken, maar ook als keurmerk.