NIEUWSBERICHTEN UIT DE AFDELING

Datum afdelingsavond donderdag 22 februari is door omstandigheden gewijzigd in: woensdag, 21 februari 20.00 uur.

*****************************************

Ter info:

De nieuwe website gaat nu met ingang van 15 april in de lucht. De datum is gewijzigd.

******************************************

Achter /voor leden/ kunt u (na ingelogd te zijn) de richtlijnen van de commissies vinden, laatst herzien per 2023.

******************************************

Om rechtstreeks op de website van de afdeling Dalen te komen kunt u intoetsen: www.vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen

*******************************************

Achter het kopje verslagen kunt u vanaf nu de verslagen van de afdelingsavonden lezen.

Achter /voor leden/ kunt u de eventuele uitgebreidere verslagen van de afdelingsavonden vinden.

********************************************

Er zijn van diverse activiteiten nieuwe foto's geplaatst op de website.

********************************************

De foto's van de de jaarlijkse fietstocht van 2019 staan achter het volgende linkje: https://1drv.ms/u/s!AsKV4Sa5cssOiCW42s6lyKkQ0JqW?e=3hwOps

*********************************************

De ledenpas 2023 vindt u in de brief van het decembernummer van 2022 van het Vrouwen van Nu Magazine.

************************************************

Ons lid Jikkie van der Veen heeft in een oud personeelsblad een artikel gelezen over 100 jaar electriciteitsvoorziening, 1884-1984. Uit het artikel blijkt o.a. dat in 1932 een vereniging werd opgericht genaamd: Nederlandse Vrouwen Electriciteitsvereniging. Wie wil kan het artikel lezen onderaan deze pagina. Het is als bijlage toegevoegd onder het kopje Extra informatie.

Tegenwoordig hebben we te maken met immense uitdagingen die samenhangen met o.a. electriciteits- en energievoorziening.

************************************************

De nieuwsbrieven kunt u vinden achter het /voor leden/ deel onder het kopje Nieuwsbrieven.                                                      *******************************************

De foto's staan in Onedrive, nadat u op de eerste foto hebt geklikt kunt met de pijltjestoets rechts op de pagina de foto's stuk voor stuk voorbij laten komen.

************************************************

Er is een nieuw Huishoudelijke Reglement per 1 januari 2020. Dit reglement is te vinden achter het voor ledendeel van de landelijke website/documenten. Ook is de Vrouwen van Nu gids aangepast aan het nieuwe Huishoudelijk Reglement en de Statuten. E.e.a. is te vinden op de landelijke website voor leden/De weg kwijt.

************************************************

Met ingang van 1 januari 2019 heet Vrouwen van Nu statutair niet meer NBvP, Vrouwen van Nu, maar alleen nog Vrouwen van Nu. Het Meerjarenbeleidsplan voor 2019-2022 heet Alles wat je aandacht geeft, groeit! De missie: Vrouwenkracht voor een betere wereld.Thema's Vrouwen van Nu de komende jaren: benutten talenten van vrouwen, stad&platteland, generatieleren, duurzaamheid, diversiteit en inclusie.

************************************************

Mededelingen:

Wilt u als u gaat verhuizen - ook binnen Dalen - adres en postcode doorgeven aan de secretaris? Graag ook een wijziging van uw e-mailadres of bankrekeningnummer doorgeven. Bij voorbaat dank!

************************************************

Achter de code bij /voor leden/ kunt u de contactdames, Wist u dat?/Handig om te weten, contributie, kascommissie en nieuwsbrieven van de afdeling vinden.

************************************************

U kunt weer doppen meenemen voor de actie Hulphond. S.v.p. alleen plastic doppen!!!

Bierdoppen e/o metalen deksels horen in uw eigen plastic afvalcontainer. 

************************************************

Ledenvoordeel vindt u op de landelijke website achter de code bij ledenvoordeel .

************************************************https://1drv.ms/u/s!AsKV4Sa5cssOiCW42s6lyKkQ0JqW?e=3hwOps