KORTLOPENDE CURSUSSEN / WORKSHOPS / EXCURSIES

Dit zijn korte afgeronde cursussen/workshops die onder begeleiding van een docent vallen. Voor sommige cursussen geldt een maximum aantal deelnemers.

Wanneer er voor een cursus teveel gegadigden zijn zal geprobeerd worden om die cursus nogmaals te organiseren. Als dit niet lukt wordt er geloot en wordt de cursus het volgende seizoen nogmaals aangeboden.

Ook worden er ieder jaar excursies georganiseerd.

Opgave gaat via een intekenlijst/ buurtbrief die vroegtijdig rondgaat. Bij extra informatie vindt u de verdere gegevens.

Cursussen en Workshops in 2023:

*Glasfusing

*Workshop Internationaal Dansen

*Kerstdecoratie maken

*Cursus bridge

Excursies

*donderdagmiddag 11 mei                                                 Excursie 't Nije Hoff, stadsboerderij Emmen

donderdagmiddag 19 oktober                                          Excursie naar museum Brands te Nieuw-Dordrecht

naar boven