GESCHIEDENIS EN ONTSTAAN

De afd. Dalen is opgericht op 26 januari 1936 en vierde in 2016 haar 80-jarig jubileum.

Naar Geschiedenis "afd. Dalen"


De Landelijke oprichting van de "Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen" vond plaats op 14 oktober 1930.

Naar Geschiedenis "Landelijk"