COMMISSIES EN VERTEGENWOORDIGERS

Het afdelingsbestuur wordt bijgestaan door:

Contactdames: - zie achter de code bij /voor leden/

Vaste commissie: - Commissie Lief en Leed

Wisselende commissies: (elk jaar opnieuw door het bestuur aan te wijzen naar behoefte)

- Fietscommissie
- Kerstavond

Zie voor de richtlijnen van de commissies achter de volgende link:vrouwenvannu.nl/afdeling/dalen/voor-leden op de voor/ledenpagina.

Vertegenwoordigers in Provinciale Commissies:

Agrarische Commissie - Roely Jager

Ledenadministratie: Henny de Haan

Webmaster: