BESCHERMVROUW

Vrouwen van Nu heeft een goede band met het Koninklijk Huis. Sinds 2004 is H.K.H. Prinses Beatrix beschermvrouw van onze vereniging. Zij volgde haar moeder, Koningin Juliana, op, die vanaf 14 oktober 1955 beschermvrouw was. In die hoedanigheid woonde zij ook menig jubileum bij.

Onderstaand de brief die ter gelegenheid van haar 75-jarige verjaardag en de aankondiging van haar abdicatie, aan inmiddels H.K.H. Prinses Beatrix, is gestuurd met de wens voor haar geluk, een voortgezette samenwerking en een solidaire samenleving. Vrouwen van Nu stuurde ook een dankbrief aan de aftredende vorstin. 


Majesteit,

Namens de ruim 45.000 leden van de vereniging Vrouwen van Nu feliciteer ik u van harte met uw 75e verjaardag. Wij wensen u nog vele jaren toe in goede gezondheid. Dit jaar beleeft u niet alleen de viering van uw prachtige leeftijd maar ook de troonsopvolging door uw zoon Prins Willem Alexander. Een historisch moment voor ons allen.

In uw rede gaf u aan het ambt over te willen dragen aan een nieuwe generatie. Ook Vrouwen van Nu zoekt nadrukkelijk de aansluiting bij de jongere generatie en de rijkheid en diversiteit van onze samenleving. Thema’s als verbondenheid, tolerantie en solidariteit verbinden u niet alleen met ons maar met ons allen in Nederland.

Wij zijn dan ook erg verheugd, trots en vereerd dat u onze beschermvrouw bent en we hopen van harte dat u dat nog lang zult blijven.

Ik wens u feestelijke dagen toe en zie uit naar de voortzetting van onze diepe en jarenlange verbondenheid met het Koninklijk Huis.

Mede namens het bestuur en het team van beroepskrachten verblijf ik met de meeste hoogachting,

Tineke Luijendijk-Bergwerf,
voorzitter Vrouwen van Nu 

 

Onderstaand de brief die ter gelegenheid van haar abdicatie aan H.K.H. Prinses Beatrix (toen nog H.M. Koningin) is gestuurd.

Majesteit,

Op 30 april draagt u het Koningschap over aan uw zoon ZKH Prins Willem Alexander. Namens alle leden, de medewerkers en het landelijk bestuur van Vrouwen van Nu dank ik u hartelijk voor uw inzet als vorstin van ons land.

Als vrouw, kunstenares, werkende vrouw, echtgenote en moeder heeft u ons en vele anderen geïnspireerd het beste uit ons zelf te halen en ons ten volle in te zetten voor anderen en het versterken van onze leefomgeving.

Ook in waarden als tolerantie, solidariteit en  verbinding vinden wij elkaar. Die band is in de achterliggende decennia nog verder versterkt doordat uw moeder en u zelf beschermvrouw zijn van onze vereniging. De aanwezigheid van uw moeder maar ook van prinses Maxima bij bijeenkomsten en uw uitnodiging aan een aantal van onze leden om vanuit Paleis Noordeinde Prinsjesdag mee te maken versterken onze dankbaarheid en trots. Wij hopen van harte dat we in de toekomst ook op deze manier met elkaar en het koningshuis verbonden kunnen blijven.

Namens de circa 45.000 Vrouwen van Nu wens ik u toe dat u nu ruimschoots de gelegenheid zult krijgen van het leven en uw familie en vrienden te genieten.

Met de meeste hoogachting,
Vrouwen van Nu

Tineke Luijendijk-Bergwerf
Voorzitter